zaterdag 23 maart 2013

Addendum op 'Het kenbare noumenale'

Tijdens het werken aan en vooral na de voltooiing van mijn masterthesis Het kenbare noumenale: transcendentie binnen de-wereld-voor-ons heb ik met enige regelmaat een aantal losse bijdragen geschreven waarin ik de in mijn thesis ontwikkelde alternatieve kennisleer nader toelicht en hier en daar verder uitwerk. Deze fragmenten zijn hier voor het eerst samengevoegd. Er bestaat overlap tussen sommige fragmenten. Deze overlap is in enkele gevallen zelfs aanzienlijk. Toch heb ik deze redundantie niet ongedaan willen maken. Ik wilde de fragmenten namelijk in hun oorspronkelijke staat samenbundelen. Zij kunnen ook los van mijn masterthesis gelezen worden.

1 opmerking:

Rogier Schravendeel zei

Een paar eerste vragen n.a.v. deze theorie.

1. Is er überhaupt sprake van een 'wereld-op-zichzelf'? Is het mogelijk dat er geen 'wereld-op-zichzelf' bestaat? Is de 'wereld-op-zichzelf' een wereld zonder waarnemer? Bestaat zonder deze waarnemer - de mens in dit geval - wel iets wat men 'wereld' noemt? Is het begrip 'wereld' niet een 'mensenbegrip' en bestaat er daarom per definitie wellicht geen 'wereld-op-zichzelf?'

2. De 'wereld-voor-ons' begrijp ik als de wereld zoals die door enige mens ooit waargenomen kan worden. Klopt dat? Dus in feite de optelsom van ieder verschijnsel dat ooit door een mens waargenomen kan worden, is de 'wereld-voor-ons'. Om deze 'wereld-voor-ons' te kennen is niet mogelijk voor een individueel mens. Of gaat het hier juist om de 'wereld-voor-mij', d.w.z. alles wat ik ooit in potentie kan waarnemen?

Of gaat het om al datgene dat ooit tot en met nu waargenomen IS, door alle mensen die er ooit geweest zijn, of juist door mij alleen?

Graag zou ik dit wat duidelijker hebben, met name het tweede: gaat het artikel uit van de 'wereld-voor-ons' of de 'wereld-voor-mij', en heeft e.e.a. alleen betrekking op waarnemingen uit het verleden, of juist op alle potentiële waarnemingen?