maandag 2 mei 2016

Te gast in radioprogramma op AmsterdamFM

Afgelopen zondag was ik opnieuw te gast in het programma “Radio Swammerdam” op AmsterdamFM om in gesprek te gaan over de fundamenten van de werkelijkheid en mijn semantisch argument. Was wederom erg leuk om te doen!

zaterdag 23 april 2016

Korte reflectie

Het is alleszins redelijk om te veronderstellen dat de werkelijkheid teruggaat op een uiteindelijke oorsprong of grond. Deze grond of oorsprong wordt door filosofen veelal aangeduid als het ultieme of het absolute. Het betreft de onvoorwaardelijke bron waaruit alles is voortgekomen. Maar wat is nu de ontologische aard van dit eerste beginsel? Het lijkt niet onredelijk te stellen dat de eerste oorzaak van de werkelijkheid in ieder geval niet contingent is. De grond van de wereld moet anders gezegd noodzakelijk bestaan. Het kan niet anders dan bestaan. Het is onmogelijk voor de zijnsoorzaak om niet te bestaan. Hiermee hebben we een eerste criterium te pakken om mogelijke kandidaten voor de oorsprong te evalueren. Want zodra een bepaalde kandidaat redelijkerwijs contingent is, hebben we een goede reden om deze af te wijzen. Stel bijvoorbeeld dat iemand zou suggereren dat de wereldgrond uit 1117 objecten bestaat of uit één materieel object van 1050 kg. Beide opties zijn redelijkerwijs contingent. Waarom bestaat de oorsprong in het eerste geval bijvoorbeeld niet uit 1118 of 1116 in plaats van 1117 objecten? En waarom is de grond in het tweede geval niet 1051 kg of 1049 kg in plaats van 1050 kg? Kortom, we dienen alléén kandidaten voor het eerste beginsel in overweging te nemen die niet op voorhand als contingent van de hand gewezen kunnen worden. Dit zijn dus kandidaten waarvoor geen alternatieven denkbaar zijn die er voldoende dicht bij in de buurt komen. Maar dan zijn er niet zoveel opties voor de eerste oorzaak van de wereld. De enige optie die voor de hand ligt is een massaloos bewustzijn zonder eindige en dus arbitraire kenmerken. En dat is precies wat theïsten beweren.

maandag 18 april 2016

Bataille op De Nacht van de Filosofie

Afgelopen vrijdag tijdens De Nacht van de Filosofie heb ik een hoorcollege gegeven over het denken van Georges Bataille. Het was erg leuk om te doen. Mijn lezing betrof een verkorte versie van een stuk dat ik eerder over zijn denken schreef. Er is mij verteld dat er een geluidsopname is gemaakt die binnenkort online komt. Eerder al publiceerde Filosofie Magazine een kort interview met mij over de inhoud van genoemd college.

Debat 'Bestaat God' met Herman Philipse

Donderdag 14 april ben ik bij de Katholieke Studentenvereniging Utrecht opnieuw in debat gegaan met Herman Philipse over de vraag of God bestaat. Het was een scherp debat en een mooie avond. Er is een video opname gemaakt die binnenkort online komt.

Being a Team

Recently I gave a lecture entitled Being a Team for a large business organization specialized in mother and child care. In the version that is available on my website I have anonymized the name of the firm in question.

woensdag 30 maart 2016

The debate continues!

On his blog computer scientist Jeroen Valk posted a thorough reply to my response on his critique of my initial lecture on the scandal of propositional logic. As soon as I have found the time, I will study it carefully and respond to it.

woensdag 23 maart 2016

Wat is filosofie?

Filosofie is de enige praktijk waarvoor geldt dat de vraag wat zij is en waarop ze zich richt wezenlijk tot die praktijk zelf behoort. De vraag wat filosofie is, is zelf immers een filosofische vraag die in de filosofie voortdurend uitgebreid aan de orde komt. Daarin is zij uniek. Zo is bijvoorbeeld de vraag wat wiskunde is, zelf geen wiskundige vraag die binnen wiskunde uitgebreid aan de orde wordt gesteld. En hetzelfde geldt voor alle andere praktijken. Mogelijk hebben we hier zelfs een uniek bepalend kenmerk van de filosofie te pakken. Iets wat haar ten diepste karakteriseert.