donderdag 17 januari 2013

Van Anselmus naar Pruss

Vandaag gaf ik in het kader van het vak Inleiding Ontologie een college over ontologische argumenten. De slides van dit college zijn hier beschikbaar. Eventuele vervolgvragen naar aanleiding van het college kunnen hieronder gesteld worden.

5 opmerkingen:

Theo Smit zei

Beste Emanuel,

Heb het college (de powerpoint-sheets) gezien. (Het leek wel of ik een en ander aan de hand daarvan ongeveer 'begreep', althans in de zin van het 'redeneren' snappen.)

Twee (praktische)bedenkingen evenwel. Ik heb niet het pakket van Bill Gates, - maar Open Office- maar mag toch 25 keer meekijken van hem. Nu gezien, maar dat zal in de toekomst eventueel niet meer kunnen.

Dus de gewone praktische logica vroeg zich ook even af: kunnen de 26 sheets niet ook 'gewoon' onder elkaar gezet, op je website. Of misschien nog een 'nieuwe' rubriek gesticht op je website: "ER's colleges op de VU?"

Groet.

Emanuel Rutten zei

Beste Theo,

Ik zal op een geschikt moment eens kijken of ik de slides als PDF bestand kan plaatsen.

Groet,
Emanuel

Arjan Klok zei

Beste Emanuel,

Gisteravond hebben we in Groningen een avond over ontologische bewijzen gehouden nav je sheets. Een paar vragen die toen opkwamen, vooral nav Pruss:
1) Zijn er eigenschappen die positief zijn maar niet sterk positief?
2) Zijn er contingente positieve eigenschappen?
3) Is er een verzameling eigenschappen die noch positief noch niet-positief is? Bijv. 'blauw-zijn'?
4) Hoe definieert Pruss een 'beperking'? Is x beperkend omdat het minder bestaan van de bezitter impliceert (waarbij dus een ontologische ordening wordt verondersteld)? Of is x beperkend omdat het bezit ervan het aantal keuzemogelijkheden van de bezitter beperkt? Is x beperkend desda x contingent is?
We zijn benieuwd naar je antwoorden!

Groet,

Arjan

Arjan Klok zei

'blauw-zijn' is natuurlijk voorbeeld van een eigenschap en niet van een verzameling eigenschappen...

Emanuel Rutten zei

Hoi Arjan,

Leuk te horen dat jullie mijn presentatie gebruikt hebben voor een avond over ontologische argumenten. Inmiddels is ook de tekst bij de slides beschikbaar, zie helemaal bovenaan op www.gjerutten.nl

Voor wat beteft jouw vragen het volgende. Alle sterk positieve eigenschappen zijn noodzakelijk ook positief, maar er is mij geen argument bekend voor de claim dat omgekeerd alle positieve eigenschappen ook sterk positief zijn. We kunnen dus op voorhand niet uitsluiten dat er positieve eigenschappen zijn die niet sterk positief zijn. Voor dit soort eigenschappen geldt dan dat het geen beperking is om deze eigenschap te bezitten, maar dat het wel een beperking zou zijn om deze eigenschap noodzakelijk te bezitten.

Verder vraag je of er contingente positieve eigenschappen zijn. De vraag is wat je daarmee bedoelt. Bedoel je daarmee een eigenschap die in tenminste één mogelijke wereld niet gerealiseerd is? In dat geval zijn alle positieve eigenschappen die in het argument van Pruss aan de orde komen, zoals alwetend-zijn, almachtig-zijn, algoed-zijn, etc. niet contingent. De conclusie van Pruss's argument luidt immers dat God noodzakelijk bestaat en noodzakelijk alwetend, almachtig, algoed, etc. is, zodat er dus geen mogelijke wereld is waarin deze eigenschappen niet gerealiseerd zijn.

Een eigenschap als blauw-zijn lijkt mij niet positief. Waarom zou je immers beter wel dan niet blauw kunnen zijn? Blauw-zijn lijkt bovendien ontologisch beperkend omdat alleen materiële objecten een kleur kunnen hebben. Blauwe objecten kunnen als stoffelijke objecten dus niet buiten ruimte en tijd bestaan en zijn daarom ontologisch afhankelijk van het bestaan van ruimte en tijd.

Naast het beperkt zijn in ontologische zin kunnen we ook spreken over het beperkt zijn in normatieve zin. Zo is bijvoorbeeld een kwaadaardig wezen beperkt (ten opzichte van een goed wezen).

Groet,
Emanuel