zaterdag 15 november 2014

Twintig wijsgerige boeken

Voor de aardigheid hieronder in alfabetische volgorde de twintig wijsgerige boeken die mij tot dusver het meest hebben beïnvloed. Ik ben benieuwd naar 'de twintig' van anderen.

1. Aristoteles, Metafysica
2. Augustinus, Belijdenissen
3. Bataille, De Erotiek
4. Bonjour, In Defense of Pure Reason
5. Craig, Reasonable Faith
6. De Kesel, Goden breken
7. Halmos, Naive Set Theory
8. Heidegger, Zijn en Tijd
9. Kant, Kritiek van de Zuivere Rede
10. Kierkegaard, Of/Of
11. Longinus, Het Sublieme
12. Meillassoux, After Finitude
13. Nagel, Newman, Hofstadter, Gödels Proof
14. Nussbaum, Wat liefde weet
15. Otto, Het Heilige
16. Plato, De Staat
17. Taylor, Sources of the Self
18. Wittgenstein, Tractatus
19. Schleiermacher, Over de Religie
20. Stenmark, Rationality in Science, Religion, and Everyday Life

4 opmerkingen:

A. Atsou-Pier zei

Beste heer Rutten,

Hebt u in deze lijst van wijsgerige werken toevallig niet het Boek der Boeken vergeten ?

Overigens zie ik nogal wat Franse en Duitse grapjassen (Bataille, Bonjour, Heidegger, Longinus, Otto, Schleiermacher) in uw lijst staan, zodat bij mij eigenlijk eerder de vraag rijst : wat hebt u als kind gelezen ?

Als tegenprestatie doe ik een voorzetje betreffende mijn eigen jeugdliteratuur :
1. Soort Statenbijbel met illustraties
2. W. G. van der Hulst (praktisch alles)
3. Hector Malot, Alleen op de wereld

Emanuel Rutten zei

Beste A. Atsou-Pier,

Zoals de titel van mijn lijst aangeeft, betreft het wijsgerige boeken. En hoewel de Bijbel mijns inziens heel veel wijsheid bevat, kan ze niet gereduceerd worden tot een wijsgerig boek. Ze is zoveel meer dan dat. Bovendien is de Bijbel hoe dan ook sui generis en daarom niet één van twintig. Geen van de denkers die jij noemt zijn overigens te diskwalificeren als 'grapjassen'.

Groet,
Emanuel

Virginie Angela Elisabeth zei

1. ?, De wereld van Sofie
2. Aristoteles, Ethica Nicomachea
3. Plato, Dialogen
4. Derrida, Sjibbolet
5. van Haute en Geyskens, Spraakverwarring
6. Sartre, moeilijk kiezen
7. Wittgenstein, Tractatus
8. Lemmon, Logica
9. Onfray, Traité d’Athéologie
10. Nietzsche, de vrolijke wetenschap
11. Hobbes, Leviathan
12. Pinker, the language instinct
13. Montaigne, les Essais
14. Levinas, Altérité et transcendance
15. Camus, le mythe de Sisyphe
16. Spinoza, Ethica
17. de Vries, over Spinoza(trigger tot de Ethica)
18. Machiavelli, de heerser
19. Pascal, Pensées
20. de Beuavoir, les Mandarins

Was leuk om te doen.
De wereld van Sofie is een beetje vals, ze staat meer voor de meer anoniemen die ik las op internet, in syllabi of romans. De zinnen die ik door
de jaren heen onthouden heb.

Virginie zei

Zo hé, die loopt wel heel erg met haar katholieke achtergrond te koop.
Alleen de maagd houden we erin.

21 Kundera, Identiteit