donderdag 18 september 2014

Een archimedisch gezichtspunt

Het lijkt redelijk om te denken dat niets buiten zichzelf kan staan. Alles valt immers noodzakelijkerwijs met zichzelf samen. Laten we eens aannemen dat dit inderdaad een redelijk principe is. Uit dit principe lijkt te volgen dat een archimedisch stand- of gezichtspunt op de wereld onmogelijk is. Een archimedisch subject moet om alles volledig te kunnen doorgronden immers buiten alles en dus ook buiten zichzelf staan, wat op grond van voorgaande onmogelijk is.

Is deze gevolgtrekking plausibel? Men zou kunnen tegenwerpen dat het niets een archimedisch punt kan zijn. Maar dit overtuigt niet. Het niets is immers precies niets en dus ook geen stand- of gezichtspunt dat ingenomen kan worden om vervolgens alles te beschouwen.

Er is echter een interessantere repliek denkbaar. Een cartesiaan zou kunnen tegenwerpen dat een archimedisch gezichtspunt op de wereld geenszins onmogelijk is. Kan zo'n standpunt immers niet ingenomen worden door een ego cogito dat voor zichzelf volstrekt transparant oftewel claire et distincte is? Het is dan immers niet langer nodig om buiten zichzelf te staan om zichzelf volledig te doorgronden.

De vraag is of een dergelijk subject mogelijk is. Kan er een cartesiaans subject zijn dat zichzelf volledig doorgrondt zonder buiten zichzelf te staan? Dit kan betwijfeld worden. Het lijkt er namelijk op dat een subject zichzelf alleen als object kan kennen door eerst buiten zichzelf te gaan staan om vervolgens zichzelf als object te aanschouwen. Maar precies omdat geen enkel subject buiten zichzelf kan staan, volgt dat geen enkel subject zichzelf als object kan kennen. En dus kan geen enkel subject zichzelf volledig doorgronden.

Er is dus blijkbaar een onvermijdelijk tekort in iedere zelfkennis. Geen enkel subject kan zichzelf volledig kennen. Een archimedisch gezichtspunt op de wereld lijkt daarom inderdaad onmogelijk. Maar dan kan zelfs God, als God bestaat, zo'n standpunt niet innemen. Als God bestaat, dan is God niet alwetend.

1 opmerking:

Theo Smit zei

Beste Emanuel,

er kunnen weer twee mogelijkheden zijn geweest a. er was weer een fout bij mij met het 'technisch' indienen van een bijdrage via Blogger door te vroeg Voorbeeld te hebben getypt of b. de bijdrage kwam om moverende redenen niet door de moderatie, en wie weet is er een c. of d., dus een derde en vierde mogelijkheid.

Ik hoef het 'antwoord' niet te weten, mocht het onverhoeds b. zijn.

De allerlaatste zin van je stukje is in dit geval niet de belangrijkste of de zin waar ik op in ging. Maar de voorlaatste: "Er is dus blijkbaar een onvermijdelijk tekort in iedere zelfkennis. Geen enkel subject kan zichzelf volledig kennen. Een archimedisch gezichtspunt op de wereld lijkt daarom inderdaad onmogelijk."

Tja, mijn commentaar ging in deze richting (precies weet ik het niet meer, want ik boekhoud niet naar het adagium van JR -morgen moet het te reproduceren zijn als het 'belangrijk' is -: daar lijkt de oude (nou ja) psychiatrie en de filosofie zoals in dit stukje wel erg op elk elkaar. Zo 'logisch' zit alleen de 'denkwereld' niet in elkaar van de 'gemiddelde' mens. (De gemiddelde VK-lezer, nog maar ruim 200.00 lezers op papier, en voor zover die dat dan is, en dan nog bediend zou kunnen en willen worden door jou bijvoorbeeld.)

Ik accepteer dat een archimedisch gezichtspunt niet kan, maar een zo objectief mogelijke blik (analyse, onderzoek) wel, desnoods ten koste van enig of veel eigen wedervaren.

Ik eindigde met een puur subjectieve noot: het gymnasium van de jezuïten, waar de 'grond' lag voor deze 'neiging' tot overtuiging van iets, in het hart van de Peel, is nu een
hotel, waar me ook nog opviel dat de tuin slecht onderhouden was.

Psychologie: alles is er in mate, zelfs de sublieme ervaring. (Wat een definitie, een gebiedsbepaling door de degene die definieert, met meer of minder vakgenoten). God is in elk geval een bakker van manna en marihuana en een voorspeller van meestal weinig goeds, hetgeen uiteraard altijd uitkomt.

Nog simpeler: gerukt uit de cocon van de theologische en filosofische 'zaken' waarmee de dagen gevuld (moeten -zesentwintig probeelsels nakijken-) worden, is er ook zoiets als een 'gewogen' oordeel over de maatschappelijke werkelijkheid in het universum van de dag 'mogelijk'?

De behoefte aan 'duiding' van de ontwikkelingen vanuit de vrijere denkers over God, is groot. Groet.