zaterdag 15 februari 2014

Redelijk argument voor christelijke God?

De rubriek 'Zin in Wetenschap' van de EO plaatste het zesde fragment uit mijn interview online. Dit keer over de historiciteit en het historisch portret van Jezus van Nazareth. Het is hier te bekijken.

1 opmerking:

Theo Smit zei

Tja, Emanuel, zonder concrete verwijzing naar allerlei 'historische' literatuur, beter literatuur die 'historisch' verantwoord is, is dit toch alleen een praatje van 'overtuiging'.

Even groot als mijn 'respect' voor je diepe en diepere inzichten in wiskunde en logica (van diverse soorten, waaronder de modale) blijft mijn 'afgrijzen' voor de drietraps-raket, die je ooit al lanceerde: wat een 'waanzinnig' geloof in lijf en leven opstaande mensen.

Dat is een 'redelijk' mensbeeld voor de 'welbespraakte' dat nergens meer aansluit met de 'ervaring' waar de Ander (die Mondriaan wel eens niet zou kunnen begrijpen in 'tijd' en 'ruimte' voor de creatieve geestesgesteldheid van het woord en beeld).

Heel cryptisch, als jij niet ooit een Kuitert II wordt, eet ik alsnog de wollen muts van Stien Kaizer op. Dit is wel echt pure retoriek, die je op de 'achtergrond' zou willen (kunnen) bewijzen via bestudering van teksten op je website, met een heleboel literatuur.

Dit is een appèl (appel volgens de modernste inzichten in de spelling, hoe symbolisch) op 'de onderdanigheid'.

Zelfs God van een AAA klasse kan nooit bedoeld hebben dat de Zoon kwam en opsteeg. Dat 'geloof' verlangt God van jou zelfs niet.

Waarom is het 'beeld' (met teksten als in de Bergrede) van een 'Verlangende' naar een 'Rechtvaardige Ooit of Nooit' niet genoeg?

Het antwoord in mijn 'hart' aan jaren volgen van JR, ER, en TS: intuïtieve 'kennis' in elke 'oorlog' (toelatend, zeker naast de 'zekere' kennis), die van JR staat me het dichtste bij.

Pathetisch beleden onzekerheid, die uiteraard perfect aansluit bij het agnosticisme.

De 'aard' van het 'overtuigd' zijn moet met de radix uitgeroeid (heerlijke paradox in taal) worden.

Dat God (en de gelovige verdediger via JC) zich mogen verheffen tot het gewone volk. Want Maria was echt aanwezig in Ommel.

Groet, Theo.