vrijdag 12 juli 2013

Nieuw artikel in Radix

Onlangs verscheen de tweede editie van het tijdschrift Radix over geloof en wetenschap, met daarin onder andere een artikel van mijn hand over de rationele rechtvaardiging van Godsgeloof. Dit artikel is nu ook beschikbaar op mijn website emanuelrutten.nl en kan hier direct geopend worden. Ik betoog daarin dat Godsgeloof zowel in een sciëntistische als in een levensbeschouwelijke context volkomen rationeel gerechtvaardigd is.

1 opmerking:

Bert Morrien zei

Het artikel nodigt uit de logica te laten varen om daarmee de weg naar een beter begrip van een wereld te openen, waarin god een bepalende rol kan spelen.
Het artikel staat bol van de logische argumenten ten gunste van de positie van de auteur.
De auteur verwijst naar een eerder, op logische argumenten berustend document, waarin een soort godsbewijs wordt gepresenteerd, dat overigens onhoudbaar is gebleken.

In het brein van mensen kunnen goden zitten, daar is geen twijfel over mogelijk. Hoe die erin komen, is niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk door droombeelden en zeker niet door controleerbare waarnemingen.
In het brein van normale mensen zit een ''ik''. Waarschijnlijk wordt deze eerst onbewust waargenomen, in ieder geval wordt deze ''ik'' algemeen aanvaard als reëel, ook al omdat ''ik'' zich op talloze indirecte wijzen bewust laat waarnemen en een duidelijke samenhang met het eigen brein en lichaam heeft.
Een theïst neemt god uitsluitend door introspectie waar; hij veronderstelt dat deze god onafhankelijk van zijn brein en lichaam bestaat, ondanks dat daar geen controleerbare aanwijzingen voor zijn.
Als een atheïst god waarneemt, realiseert hij zich dat dit alleen maar op verbeelding berust.
Dit geldt ook voor een groot aantal andere zaken die, ook door theïsten, waargenomen kunnen worden, zoals spoken en andere verbeeldingen.
Het waarnemen van pijn en andere emoties is een heel andere categorie, want deze zijn van betekenis en hebben een duidelijke samenhang met het eigen brein en lichaam.
Mijn conclusie is dat god alleen bestaat in het brein van theïsten.