zaterdag 5 november 2016

Een korte inleiding tot mijn wereld-voor-ons kenleer

Wanneer iemand mij vroeg naar een snelle ingang tot mijn wereld-voor-ons kenleer aarzelde ik altijd. Moet ik hem of haar verwijzen naar mijn volledige thesis, of bijvoorbeeld alleen naar het addendum daarop? Kan ik volstaan met een verwijzing naar mijn paper over het correlationisme, of toch niet? Inmiddels is dit probleem opgelost. Wanneer ik opnieuw genoemde vraag krijg, zal ik voortaan direct verwijzen naar dit essay.

1 opmerking:

Bert Morrien zei

Emanuel,

Jouw essay geeft aan hoe jij deze zaken ziet en welke redenen je voor deze zienswijze hebt. Wat mij daarbij opvalt is dat je de wetenschappelijke bevindingen over waarnemen, verwerking van waarnemingen en de neurologische vastlegging van waarnemingen en van mentale verwerkingsresultaten daarvan geheel buiten beschiuwing laat. Dat Descartes, Wittgenstein en Kant hierover zwijgen is vanzelfsprekend, maar een moderne filosoof die daarover zwijgt verliest zijn geloofwaardigheid omdat hij niet van het meest relevante feitenmateriaal uitgaat. De metafysische vrijheid heeft door de nieuwste inzichten in ieder geval andere vormen gekregen die jouw conclusies misschien niet onderuit halen maar die dan toch een andere onderbouwing vereisen die in ieder geval in overeenstemming met de laatst bekende feiten is.