zaterdag 5 maart 2016

Werkelijk leven

Vaak wordt gesteld dat 'werkelijk leven' en 'onthecht zijn' zich verhouden als het concrete tot het abstracte. Dit is echter niet het geval. Het werkelijke leven bevindt zich aan gene zijde van het onderscheid tussen het concrete en het abstracte. Leven gaat vooraf aan beide en omvat ze. Naast het abstracte is ook het concrete slechts een specifieke wijze waarop het leven zich manifesteert. Geen van beide is het werkelijke leven zelf. Dit geldt dus niet alleen voor abstracties, maar ook voor de concrete roos die bloeit. Werkelijk leven omvat dit alles. Ze neemt alles in zich op.

Geen opmerkingen: