donderdag 2 april 2015

Festival DRIFT: Meillassoux's hyperchaos

Dit jaar zal ik op het Wijsgerig Festival DRIFT van de UvA een mini-college geven. De abstract daarvoor wordt binnenkort geplaatst op de website van het festival. Ze volgt eveneens hieronder.

In zijn fascinerende en invloedrijke After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency betoogt de Franse filosoof Quentin Meillassoux dat de werkelijkheid ten diepste een redeloze chaos is. De wereld wordt niet geregeerd door een noodzakelijk beginsel van voldoende reden. Evenmin zijn er noodzakelijk bestaande dingen of wetten. Integendeel. Er is volgens hem sprake van radicale contingentie. Werkelijk alles gebeurt en bestaat zonder enige reden. Er zijn geen verklaringen, geen gronden, geen oorzaken voor het ontstaan en vergaan van wat dan ook. De wereld is in laatste instantie een 'hyperchaos'. Hoe komt Meillassoux tot deze speculatieve duiding van het absolute? Hoe meent hij na Kants 'Copernicaanse wending' überhaupt alsnog vanuit ons menselijke, al te menselijke denken toegang te krijgen tot de aard van het absolute? En zijn er naast Meillassoux’s hyperchaos ook nog andere speculatieve duidingen van het absolute die leiden tot een sterke dynamische proliferatie van de werkelijkheid? In een mini-college van 30 minuten zal filosoof Emanuel Rutten, verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam, ingaan op deze thema’s.

1 opmerking:

Leesmagazijn zei

Apres la Finitude wordt momenteel vertaald door Joost Beerten en verschijnt midden dit jaar in het Nederlands bij Leesmagazijn