vrijdag 2 januari 2015

"En dus bestaat God. De beste argumenten"

Velen vragen naar het boek over Godsargumenten van ons dat binnenkort uitkomt. Het verschijnt deze maand en de titel ervan luidt: "En dus bestaat God. De beste argumenten". Meer volgt nog!

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Emanuel,

Heb je ooit eerder de argumenten onderzocht waarop God NIET zou kunnen bestaan?
En, wist je daar eveneens een argument/bewijs voor te vinden?

Vriendelijke groet,
Ton

Emanuel Rutten zei

Beste Ton,

Jazeker, en ik ben op een aantal van die argumenten ook ingegaan (zowel op mijn weblog als op gjerutten.nl). Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het argument vanuit het lijden in de wereld (dat overigens strikt genomen geen argument tegen het bestaan van God is, maar wel een argument tegen het bestaan van een goede God), het argument vanuit Gods onverborgenheid, het argument vanuit de bewering dat het begrip 'God' incoherent is, en het argument vanuit het feit dat we in de fysica God niet tegenkomen. Al deze argumenten overtuigen niet, en dan druk ik mij nog zacht uit.

Groet,
Emanuel

Anoniem zei

Emanuel, wat is je primaire doel dat je met zoveel inzet (en toch ook fanatisme) wilt bewijzen/argumenteren dat God bestaat?
Mijns inziens zal ieder individu zelf een keuze mogen maken om te geloven of niet.
We hoeven anno 2015 anderen toch niet meer te overtuigen van onze persoonlijke levensvisie?

En in reactie op jouw bericht: de tegenargumenten overtuigen JOU niet omdat ze jouw persoonlijke levensvisie niet ondersteunen.


Vriendelijke groet,

Ton

Emanuel Rutten zei

Beste Ton,

In de inleiding van het boek gaan we uitgebreid in op de context, aard en de functie van Godsargumenten. Vaak wordt geloof in God weggezet als onzinnig en irrationeel. Door te laten zien dat er redelijke argumenten zijn voor het bestaan van God kan dit "frame" deels doorbroken worden. Daarnaast worden vooral in West Europa gelovige jongeren vaak blootgesteld aan harde kritiek op hun geloof. Door te laten zien dat geloof in God alles behalve irrationeel is, kan men dat soort gesprekken een stuk geïnformeerder ingaan dan nu helaas vaak het geval is. Verder is filosofie een zeer interessant vakgebied, juist ook het terrein van de metafysica en de Godsargumenten. Ik hou mij daar dan ook als filosoof graag mee bezig. Het is buitengewoon fascinerende materie. En ja, we hebben allemaal zo onze levensbeschouwelijke overtuigingen. Dat geldt zowel voor de theïst als atheïst. Waar het echter om gaat is dat we in het wijsgerig discours elkaars argumenten op de inhoud zelf beoordelen. Dat is dan ook wat ik doe. We moeten de bal spelen Ton, en niet de man.

Groet,
Emanuel

Emanuel Rutten zei

Beste Jakob,

Jouw reactie plaats ik niet. Mijn blog is niet bedoeld om redeloos en zonder kennis van zaken maar wat te roepen. Ik zou zeggen, lees (de inleiding van) het boek eens.

Groet,
Emanuel