donderdag 5 september 2013

Is het christendom een vorm van wereldvlucht?

Met enige regelmaat wordt beweerd dat het christendom een ascetische vlucht betreft uit ons alledaagse bestaan. Christenen zouden zich afkeren van de concrete materiële ervaringswereld, en alleen in de contemplatieve wereld van de geest geïnteresseerd zijn. Is dit daadwerkelijk het geval? Is het christendom een vorm van wereldverzaking, van wereldverloochening? In deze bijdrage betoog ik dat uit de Bijbelverhalen helemaal niet opgemaakt kan worden dat het christendom een ascetische wereldvlucht betreft. Integendeel. Het christendom, zoals dat uit de Bijbel naar voren komt, verzet zich juist tegen de gedachte dat de stoffelijke zijde van de werkelijkheid minderwaardig is.

3 opmerkingen:

hansvaneyghen zei

Je zou wereldvlucht ook kunnen zien als vlucht van deze wereld (de wereld die geinfecteerd is door de zonde en het kwaad). In die interpretatie zou ik durven argumenteren dat het christendom inderdaad een vorm van wereldvlucht is.

A. Atsou-Pier zei

“… de gehele mens. zowel op haar ziel als haar lichaam.”

Beste heer Rutten, hier maakt u een grammaticale fout want “mens” is een mannelijk woord, ofwel u bent van mening dat mannen geen ziel hebben. Met dat laatste kon u wel eens gelijk hebben, dat dacht ik altijd al !

Emanuel Rutten zei

Beste A. Atsou-Pier,

Laten we het er op houden dat mijn voorkeur sterk uitgaat naar het vrouwelijke ;-)

Groet,
Emanuel