donderdag 2 juni 2011

On Russell's 'Why I Am Not A Christian' (2/2)

In this post I continue with the second part of Russell's lecture, in which he attempts to show that one cannot grant superlative wisdom and superlative goodness of Christ.

Russell starts by saying: "I think that there are a good many points upon which I agree with Christ a great deal more than the professing Christians so. I do not know that I could go with Him all the way, but I could go with Him much further than most professing Christians can.". Russell provides examples of teachings of Christ that he endorses, all from the Gospel of Matthew: "But I say to you, Do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also", "Judge not, that you be not judged", "Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you" and “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven”.

Russell readily admits that these are all very good, even excellent, principles. Yet, he points out that many Christians do not live up to them. Now, I surely agree that these maxims are not much practised, neither by Christians nor non-Christians, but that does of course nothing at all to show that Christ himself is in any sense less great or good. I take this to be a quite self-evident point.

Subsequently Russell contends that "[h]istorically it is quite doubtful whether Christ ever existed at all, and if He did we do not know anything about him". Now, this statement has become entirely outdated. During the second half of the 20th century biblical historians started to realize themselves that historical skepticism towards Jesus is in fact unwarranted. As a result many critical scholars began a new quest of the historical Jesus. And nowadays, the vast majority of biblical scholars hold that Jesus of Nazareth did in fact exist. Moreover, most contemporary critical historians agree on many aspects of Jesus' biography, such as being regarded as eschatological prophet and autonomous ethical teacher, telling original parables, many about the coming Kingdom of God, being baptized by John the Baptist, and being crucified in Jerusalem on the orders of the Roman Prefect Pontius Pilate. In fact, even the historicity of Jesus' tomb found empty after the crucifixion is now argued for [1]. In any case, Jesus is nowadays undeniably considered as being a part of recorded history. If we today would doubt whether Jesus ever existed, we could as well start doubting the historicity of many other well-known historical figures.

In his lecture Russell further points out that Jesus cannot be that wise, since "he certainly thought that His second coming would occur [...] before the death of all the people who were living at that time". To substantiate this claim Russell cites two statements of Jesus from Matthew: "You will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes" and "Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom". Now, these statements were uttered by Jesus before the crucifixion, and thus, for all we know, Jesus speaks here about the upcoming appearances of Jesus to the disciples (and others) after the resurrection.

The last tangible argument of Russell (*) against the superlative goodness of Chris is that "Christ certainly as depicted in the Gospels did believe in everlasting punishment". Now, I agree that this argument has some force. However, in the beginning of his lecture Russell admits that the belief in eternal punishment is not essential to Christianity, for he states: "I shall not insist that a Christian must believe in hell". I entirely agree with Russell on this point, and therefore I do not take this last argument as being a real problem for Christianity at all.

Nevertheless, if God exists, and if there is an afterlife, and if some monstrous evils are infinite, then it seems to me that it is not entirely inconceivable to think that wickedly performing such evils could result in being separated from God forever after death, or in not receiving eternal life. And, more importantly, if this would be the case, it would still do nothing to show that Jesus has pleasure in this, or that Jesus does not passionately desire every single human to be saved. In short, it does nothing to disprove Jesus' goodness.

(*) Russell concludes his lecture with some further remarks, such as that religion is based primarily and mainly on fear, that people who have held to Christianity have been for the most part extremely wicked, that Christianity is the principal enemy of moral progress in the world, and so forth. I take these remarks not to be serious objections, and thus I shall not spend time to refute them.

[1] Historical Jesus ( http://bit.ly/5I7dtJ )

4 opmerkingen:

MNb zei

Bijbelwetenschappers zijn bevooroordeeld: "Jesus of Nazareth did in fact exist" Wel, Nazareth bestond niet eens in de tijd dat Jezus verondersteld wordt geleefd te hebben. Archeologisch onderzoek heeft niets opgeleverd en contemporaine bronnen noemen de plaats niet.
De enige onafhankelijke niet-bijbelse bron die Jezus noemt is Flavius Josephus. In de twee betreffende citaten hebben christelijke kopiisten enorm zitten knoeien, dus daar kunnen we weinig betrouwbaars uit afleiden. Toevallig ken ik een paar Oudheidkundigen en die stellen allemaal ongeveer hetzelfde als Russell: we kunnen wel aannemen dat Jezus geleefd heeft, maar weten niets van hem.
Tekstanalyse van de vier Evangeliën is volstrekt onvoldoende. Ten eerste stemmen de oudste bewaard gebleven exemplaren van na het jaar 100. Ten tweede zijn ze niet onafhankelijk. Ten derde zijn ze niet bedoeld als historische geschiedschrijving.
Tekstanalyse kan net als elke vorm van deductie slechts hypotheses opleveren. Dergelijke hypotheses moeten getoetst worden - aan archeologische vondsten of aan onafhankelijke bronnen.
Bijbelwetenschappers vergeten dat maar al te graag.

MNb zei

Mattheus 24:3-51 is ondubbelzinnig. "Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren."
In Marcus 13:30 staat hetzelfde.
Wel, die generatie is al een kleine 2000 jaar geleden verdwenen.
Jezus hield zichzelf voor de gek. Russell had gelijk.

Tenslotte mag u Russell's overige bezwaren niet serieus nemen, ik doe dat wel. Een godenzoon die een onschuldige vijgeboom vervloekt (dit menselijke trekje is wel een argument voor Jezus' historiciteit) is het aanbidden niet waard. Idem voor de varkens die ten behoeve van een duiveluitdrijving een afgrond in worden gejaagd. Ook uitspraken als "ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard" en "Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn" deugen niet.
En dan laat ik de vrouwonvriendelijke brieven van Paulus maar even achterwege.

Andries zei

Nazareth is wel degelijk gevonden, en blijkt bovendien te hebben bestaan in Jezus dagen.

http://news.discovery.com/history/jesus-christ-nazareth-house.html#view-comments

Wikipedia heeft ook een interessant artikel over the historische Jezus. Het doel van onderzoekers in dit gebied is juist de veronderstelde vooringenomenheid van de schrijvers weg te filteren. Op deze manier blijft alleen datgene over waarvan we ZEKER weten dat ze waar zijn.

Met het argument over de leeftijd van de oudst bekende manuscripten kun je ook beweren dat we neits weten van het leven van Julius Ceasar, Alexander de Grote, of willekeurig welk persoon die leefde voor het jaar 100.

'Onschuldige' vijgeboom? Je zet de boom neer alsof het een zielig arm kind is, dat per ongeluk de woede van de grote enge Jezus over zich haalt. Het is een plant... Get over it. :p

Lees de tekst over die uitdrijving nog eens. Jezus stuurt de varkens niet de afgrond in.

Helaas, helaas, die passage over het zwaard hebben christenen maar al te vaak aan den lijve ondervonden. Maar, zoals je ongetwijfeld nu denkt: 'Ze hebben ook vaak genoeg zelf met het zwaard gezwaaid.' Ondanks dat dit helaas waar is durf ik wel te stellen dat Jezus leringen en voorbeeld geen gewelddadige houding aanbevelen. Paulus stelt overigens dat voor overheden geweld WEL een geoorloofd middel is.

Mag een meester zijn leerlingen niet kiezen op bepaalde voorwaarden? De voorwaarden zijn helemaal geoorloofd als Jezus was wie hij zei te zijn. Dat dit niet deugt is alleen maar waar of onwaar in een van te voren gekozen overtuiging over de ware identiteit van Jezus.

Paulus vrouwonvriendelijk? Hij verdedigt inderdaad bepaalde genderrollen die wij stuitend vinden, maar ging dit niet over Jezus?

Ik hoop dat de lezer genoten heeft van mijn nogal lange reply. Mocht ik mij ergens vergissen, schroom niet om ook een reactie te geven!

A. Atsou-Pier zei

@ Andries

Genieten is niet helemaal het juiste woord, maar van uw commentaar op de onschuldige vijgeboom van MNb, daar heb ik wel van genoten !