donderdag 27 oktober 2016

Ressentiment jegens het sublieme

Radicaal links en religieus extremisme delen een diep ressentiment jegens het sublieme. Men verafschuwt het niet representeerbare, datgene wat zich onttrekt aan de heersende norm; men haat het singulier geniale, het weergaloos grootse, dat door de algemene orde heenbreekt, overrompelt, verbaast en enthousiasmeert.

3 opmerkingen:

Theo Smit zei

Hoi Emanuel,

hier bekruipt me de advocaat van de duivel weer: welke empirische onderbouwing (wetenschappelijk onderzoek) ligt aan deze nachtelijke - verder niet ter zake, maar bij mij ook wel eens opgemerkt - these ten grondslag?

De 'schoonheid' die we aan van Gogh en Karel Appel toekennen. Juist op het gebied van het sublieme, veel gelezen daarover vroeger op je site, en het zei me vooral iets over het idee dat je het mooie naast het goede en vooral het ware, met verrassende en hier en daar leerzame geschiedenis, een goede 'relatie' probeerde te onderhouden, die ik vanuit andere bronnen, kunstgeschiedenis, Renée Duvall over Barnet Newman, - spelling van de namen niet weer opgezocht -, je al eens voorgehouden heb. Ook over subliem en zo.

De geestesweging van Türing is niet goed afgelopen. Je moet niet helemaal in je 'hoofd' gaan zitten, in de particuliere afweging of er maar een paar 'bewegingen' zijn die het genie van je eigen geest niet meteen herkennen. Er is heel veel xenofobia, buiten die twee 'categorieën'.

Ik vrees vooral de terugkeer van de gewone VU-utjes die over subliem als 'echte' categorie gaan denken, het is na JC sowieso een 'verboden' gevoel.

Het feit alleen al dat je het woord 'subliem' durft te relateren op de manier waarop je dat hier doet. Het 'geniale'van jou al meermalen als 'gevoelen' geuit, maar ja, het genie, het sublieme oog heeft ook de tekortkoming, opdat niemand meer begrijpt wat je doet al je een paard om de hals valt, een pony of phony, maar met het 'lef' de gedachtegangen te willen blijven delen op een openbaar medium.

God moet in jouw geval wel heel onzachtzinnig zijn om dat verstand met de buik van 'eigen ervaringen' te willen verbinden. Dat is wat me steeds dat 'duivels' gevoel geeft over de meest sublieme denkers, die niet verder gingen in de wiskunde, maar naar lezingen gingen in Amsterdam, en zo. Lieve jongen.

Theo Smit zei

Dag Emanuel,

deze boude opvattingen verdienen op zijn minst de nette en liefdevolle repliek van mijn kant van gisteren, die kennelijk weer niet aan het hogere 'abstracte bewustzijn' besteed waren, en vandaar geen 'weerklank' vonden, en dus niet 'gepubliceerd'. Het is jouw blog, en jij beslist. Aangezien het onder meer een 'inhoudelijke' vraag betrof, en geen gescheld of zo wat, bevestig je imho: of je bent zo'n adept van een bekeerd geloofsgoed, dat ik je morgen aan de deur kan ontmoeten met een Ontwaakt, of je duldt hoe dan ook geen 'tegenspraak' (zeer velen zullen zo weinig tegenspraak nooit op welke website dan ook ooit in een vergissing van de scribent hebben zien beloond), of je wil de 'ironie' over de grote levensvragen ontwijken, of je bent net even met wat anders druk geweest, of even op vakantie. Nou ja, dat zijn al weer vier of meer alternatieven in plaats van de twee, die je hier zomaar de wereld in slingerde.

Be cricqet, of hoe die 'ingewikkelde' sport ook mag heten, kennelijk niet zo. Tegenover JC en Albert en Niels en Ronald van Amerika en Margret uit de UK, hoe wou u me indelen in de vaart der opinies, ooit in een opwelling? Plaatsvervanger namens JC, enig ressentiment is me niet vreemd, heel humaan, geleerd dat dan weer wel van de christenen en mohammedanen en alle onderstammen.

Het 'sublieme' woord is aan u, met een Kuipers-blik over het bolletje. Er zijn veel meer 'gedachten' mogelijk over dat door jou 'ervaren' sublieme, en het ressentiment daartegen. Ik ben bijna jaloers op Rutte, onze minister-president, wat een orator is dat! Subliem, staalt zijn verbale perfectie als een automerk, en toch heb ik geen hekel aan hem.

Nee, we kunnen moeilijk ressentiment voelen tegenover Albert en Niels, vanuit de twee genoemde categorieën samen. Crocqet of zoiets kan ook een alternatief zijn in het denken, of mini-golf in de ogen van de Heere Heere.

Theo Smit zei

Dag Emanuel,

De aanklacht tegen mogelijke 'onsportiviteit' of 'competitiedwang' meteen weerlegd. Hulde, door niet een tweede reactie te reageren, want nu is het een paradox, waar jij als wiskundige en filosofische en humane en christelijke denker (en man en mens en vader en wat niet al) zeker wel raad mee weet. Als advocaat voor uzelf en uwer ideeën, qed met puntjes op de derde e, en eigenlijk tussen hetgeen bewezen zou moeten worden.

OK, mijn eerste reactie op deze uiting van je is daarmee nog niet 'gepubliceerd', en die stelde vooral de vraag waarop je 'dit inzicht' in een paar zinnen dan meer precies baseerde, onder meer of vooral welk 'wetenschappelijk' onderzoek dan?

Er zijn steeds vele mogelijkheden met jouw website: vooral niet reageren, tenzij je zelf ook in de ere-divisie van de filosofie zit, maar ook al zit je daarin, verwacht geen reacties van een Wim Suurbier, of een vergelijkbare affectie met buitenspelgevallen van echte collega's. Dat wil je kennelijk allemaal niet.

Bescheidener van mijn kant, en in academische kringen eigenlijk ook gebruikelijker, weet ik nog van vroeger, is de ongeveer Engelse uitdrukking: can of could you a little elaborate on that?

Natuurlijk weet ik 'ongeveer' - op een website hoeft niet meer - waar je idee over het sublieme over gaat, met vele verwijzingen op je site. Maar de Heere Heere zelf smeekt om wat meer uitleg, lijkt me, als je 'hogere' inzichten op deze manier in verband brengt met het sublieme en het 'onderbuikgevoel' en het 'ordinaire'.

Zeg dan eens echt wat?

Het 'sublieme' voor mij is het 'gelaat' van André Kuipers, goedmoedig, en met een e-missie. De Paus zelf heeft zich uitgelaten: goed die Luther op de VU, inderdaad goed geweest voor die free-wheelers in Nijmegen, en dat een eeuw daarvóór, maar nu weer omgekeerd. Heerlijk toch, bankieren met filosofische one-liners.

Elaborate het thema, en niet meteen weer over Heidegger daarna (al weer een tijd dood en wie weet een zogenaamd beetje 'fout'... zeg het maar) of moeten we, zeg het maar, geen al te 'filosofische' uitspraken meer doen, zonder wetenschappelijke onderbouwing?

Bewijs me de 'eer' van deze publicatie, als geste voor de 'toch openheid' van je website.

Lieve groet in je 'begeestering/ bemeestering' van het willen denken (nou ja en voelen/ ervaren soms) op basis van het weten tot nu toe.