zaterdag 7 februari 2015

Meditation

What is the origin of reality? Is it contradiction, so that due to ex falso quod libet all possible beings are necessarily produced from it?

4 opmerkingen:

Ed zei

Scheler schrijft in zijn 'Späte Schriften' (Bouvier Verlag Bonn, 2e oplage blz. 111): 'Die weitgehende Uneinigkeit der gegenwärtigen Philosophen über das Wesen der Erkenntnis beruht an erster Stelle darauf, dass man von je einzelnen Wissenschaften aus und ihren Sondermethoden (Mathematik, Physik, Geschichte usw.) das allgemeine Wesen der Erkenntnis überhaupt zu bestimmen unternimmt.'
En:
'Mindestens dreiviertel unserer Erkenntnistheoretiker lehren zB., dass Erkennen Urteilen sei. Dass es sich ni c h t so verhält, zeigt schon der Umstand, dass ein Urteil wahr oder falsch sein kann, es aber evident sinnlos ist, von einer 'falschen Erkenntnis' zu reden. Eine Erkenntnis kann evident oder nichtevident, adäquat oder inadäquat, relativ oder absolut sein, n i e aber wahr oder falsch.'
Zoveel scholen, zoveel leermeningen natuurlijk.
Als het je bevalt 'gooi' ik hier nog wel eens wat wetenswaardigs neder.

Groet, Ed

Ed zei

Emanuel

De sub- objectscheiding is onvermijdelijk voorzover mens wereld als 'zijn' wereld, dus onder het gezichtspunt van zijn practisch/biologisch bepaalde verhouding tot de werkelijkheid opvat. De gedachte, dat realiteit ons zonder meer niet in perceptieve acten, maar veelmeer in een driftmatig-voluntatieve verhouding tot de wereld is gegeven, in ruimere zin in een dynamisch-practische verhouding, is oeroud.

De 'conspiratieve' richting die de oudere gedachtengangen rondom het 'realiteitsprobleem' tegenover Descartes (als de meest verlichte concurrent in de reikwijdte van het intuïtieve denken!) handhaaft, vind je bijvoorbeeld terug bij Franz von Baader. Kerngedachten:

Al ons kennen is primair een gewetenworden, al ons denken daarom een nadenken. Het abstracte onderscheid tussen een kennend ik en het gekende voorwerp miskent het wezen van het kennen. De gedachte is vóór het subject, openbaart zich aan deze laatste. Doordat het subject de gedachte ontvangt, onderwerpt het zich aan deze. De reële mens denkt niet en komt dan eerst Gode nabij, hij denkt veelmeer in, met en door God. Triniteit en incarnatie hebben een fundamentele betekenis.

Ed zei

Emanuel,

hier wat korte notities over het nieuwe realisme, dat volgens mij van een moderne filosofische basis zou moeten worden voorzien. De voorlopig kritische arbeid benut hierbij bijvoorbeeld ook de absurde contrastwerking tussen enerzijds moderne, abstracte wetenschapstheorie, die haar eigen mythen produceert, en anderzijds datgene wat in de traditie altijd 'common sense', het gezonde mensenverstand werd genoemd.

-Men komt pas ter wereld door een soort tweede geboorte, namelijk vanaf het ogenblik dat men tot het inzicht komt, dat geen mens, ooit, de werkelijkheid als geheel zal kunnen begrijpen, vatten of beheersen.

-Dit inzicht stemt menigeen melancholisch, opent voor vele anderen echter een wonderlijke wereld. In beide gevallen bewerkt dit inzicht, dat men zijn leven niet meer met utopieën, deze rangeerstations in de zog. toekomst, doorbrengt.

-Het instinct, het geheel het geheel te laten wijst in de juiste richting, omdat het geheel niet kenbaar is. Mens is deel van het 'systeem' wereld, kan zich daar ook als waarnemer niet van distantiëren, en zo wereld ahw. van buiten af analyseren en indelen. Inzoverre bestaat de wereld als het 'gebied der gebieden' helemaal niet. Al het andere echter wel.

-Het verlaten van de principiële doorzichtigheid en daarom 'maakbaarheid' van de wereld, is geen oproep tot niet-handelen. Het is meer het zich eigen maken van een vorm als reactievorming op de principiële chaos van de wereld. Gebouwd wordt eerder met materiaal dat is, niet met dat, wat zou moeten zijn.

-'Mentaliteit' is de gesteldheid, die door inwerking van levenservaringen en milieu-indrukken onstaat, waarvan de leden van een bepaalde groep voorwerp zijn of geweest zijn. Dit wil ook zeggen, dat ieder mens zijn eigen sociologische plek, zijn eigen achtergrond en zijn eigen meer of minder goede beweegredenen heeft. Een zuiver moralistische beschouwing en veroordeling, zowel van de enkeling als van een heel volk, wordt hierdoor onmogelijk.

-Wij nieuwe realisten voeren als spreuk, dat gedachten over dingen met hetzelfde recht bestaan, als de dingen waarover wij nadenken!


Hoe de eigenaar van dit blog, dat toch eigenlijk een andere richting en ook doelstelling heeft, over deze zondagse bijdrage denkt, staat natuurlijk geheel in zijn eigen opvatting.

Groet, Ed

Emanuel Rutten zei

Beste Ed,

Mijn blog is niet bedoeld voor allerlei korte essays die niet of nauwelijks betrekking hebben op de blogpost zelf. Ik heb jouw reacties tot dusver geplaatst, omdat je oprecht een bijdrage wilt leveren, maar ik zal dat in het vervolg alleen nog doen als het echt betrekking heeft op hetgeen waarop je reageert.

Groet,
Emanuel