woensdag 25 februari 2015

Recensie in Trouw

Vandaag publiceerde het dagblad Trouw een recensie van het boek En dus bestaat God. De beste argumenten dat ik samen met Jeroen de Ridder schreef.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Hallo Emanuel,
Allereerst zou ik op willen merken dat jouw blog en website erg toegankelijk en interessant zijn voor een filosofische leek als ik. Wat dat betreft draag je zeker bij aan de popularisering van de filosofie(zie ook de bezoekersaantallen). Met name jouw reflecties op de wiskunde, metafysica in het algemeen, en Wittgenstein spraken mij erg aan. Ik hoop dat, mocht je tijd en zin hebben, je ook wat zou kunnen schrijven over de latere Wittgenstein.

Verder hoop ik dat je het volgende kan ophelderen. Je hebt meerdere malen gesteld dat theïsme de meest redelijke positie is in het godsdienstfilosofische debat. Uit onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot veel andere filosofische kwesties, een meerderheid onder filosofen atheïstisch is. (Ik neem aan dat de huidige stand van zaken in de godsdienstfilosofie wel degelijk wordt onderwezen aan filosofiefaculteiten.) Ik vraag mij af hoe dat komt en of dat in de toekomst zal veranderen. Filosofen trachten, geloof ik, overal de meest redelijke posities in te nemen. Ik begrijp dat het moeilijke vragen zijn, maar ik hoop dat je met een bevredigend antwoord komt.
Gr. Anoniem

Emanuel Rutten zei

Beste anoniem,

Dank voor jouw vriendelijke woorden over mijn blog. Dat de meerderheid van de filosofen geen theïst is, zegt op zichzelf niet zoveel over de redelijkheid van theïsme. De meeste filosofen hebben zich namelijk niet of nauwelijks in godsdienstfilosofie verdiept. Het is alvast beter om te kijken hoe het percentage ligt onder die groep van filosofen die zich wel intensief met dit vakgebied hebben beziggehouden. En dan blijkt de zaak ineens heel anders te liggen.

Groet,
Emanuel

Ed zei

Anoniem, Emanuel

De atheïsten verhouden zich tot godsdienst ongeveer zo, zoals de liberaal over het algemeen tegen 'gemeenschap' aankijkt. Het komt in hun vocabulaire gewoon niet voor. De typisch liberaal-individualistische* kortsluiting bestaat hierin, alleen in termen van het individu te kunnen denken. -Maar wie, bijvoorbeeld als socioloog, wil weten waarom een collectief zo denkt en handelt als het doet, zal het standpunt van het individu moeten verlaten. (Maggie Thatcher: 'Society doesn't exist, there are only individuals')
De atheïst matigt zich aan, dat er in zijn verlichte, moderne, 'rationele' wereldbeeld niets bestaat, waar hij wel eens geen verstand van zou kunnen hebben. Hij kan zich het gewoon niet voorstellen, maar veelmeer niet permitteren om toe te geven, dat de christen ook nog wel eens ergens gelijk in zou kunnen hebben.

*Dat het liberalisme als ideologie de pendant van het moderne, geseculariseerde protestantisme vormt, daar als het ware het politieke complement van is, is ook nog een thema.

Groet,
Ed