zondag 6 oktober 2013

Over het persoon-zijn van God

Is God in de zijnsorde in de allereerste plaats een persoon die vervolgens liefheeft, of is God allereerst liefde en precies daarom in tweede instantie noodzakelijkerwijs ook persoonlijk, omdat liefde altijd liefde van iemand is? Beide mogelijkheden gaan ervanuit dat God een persoon is. De metafysische vraag is hier echter of dit persoon-zijn van God een onherleidbare of afleidbare kwaliteit van God betreft. We kunnen de tweede optie als volgt argumentatief verwoorden. De eerste premisse luidt dat God liefde is. De tweede premisse is dat liefde per definitie liefde van een persoon moet zijn. Alleen personen kunnen immers liefhebben. Maar dan volgt uit beide premissen logischerwijs dat God een persoon is. Dit persoon-zijn van God is dan niet meer het eerste in de orde van het zijn. De zijnsgrond van de zijnsorde is hier de liefde zelf. En als God liefde is en wij beeld zijn van God, dan is het telos van ons leven eveneens liefde. Wij zullen liefhebben.

8 opmerkingen:

Lucas Blijdschap zei

Hoi Emanuel, Is liefde niet antropomorf? Het lijkt me dat wat we de liefde van God noemen, alle aardse liefde overstijgt. Het is met andere woorden maar een menselijke benoeming van Iets wat Alles kan zijn; Persoon en Liefde tegelijk.

Vincent Kemme zei

Ik zie niet in waarom het persoon-zijn van God tweede zou zijn in de orde van het zijn als 'liefde per definitie liefde van een persoon moet zijn'. Is persoon zijn dan geen 'zijnsvoorwaarde' voor God om liefde te zijn en dus in zekere zin voorafgaat aan 'liefde zijn'? Het lijkt me ook onjuist in termen van 'allereerst' persoon zijn die 'vervolgens' liefheeft. Indien God ‘allereerst’ persoon is, is Hij dan ook niet meteen 'allereerst' liefde, omdat het ondenkbaar is dat de goddelijke personen 'aanvankelijk' niet in liefde met elkaar zouden bestaan. Zijn we niet bezig God in stukken te snijden: enerzijds persoon-zijn, anderzijds liefde-zijn? Ik ben filosoof noch theoloog maar vraag me af of Hans Urs Von Balthasar daar al geen antwoord op gegeven heeft.. Ik veronderstel dat je hem kent.. Hartelijke groet, Vincent Kemme (Biofides)

Emanuel Rutten zei

Beste Lucas,

Je kunt mijn bijdrage lezen als een gedachtengang binnen wat ik in mijn kennisleer de-wereld-voor-ons noem. Ik heb daar geen probleem mee.

Groet,
Emanuel

Emanuel Rutten zei

Beste Vincent,

Persoon-zijn is in het geval van de tweede mogelijkheid een logosmatig afgeleid gegeven. Het wordt namelijk geïmpliceerd door Gods natuur (liefde) en de metafysisch noodzakelijke waarheid dat liefde iets van personen moet zijn. Ik heb echter geen argument willen geven voor de juistheid van de tweede mogelijkheid. Je kunt dus inderdaad ook uitgaan van de eerste mogelijkheid, volgens welke het persoon-zijn van God logosmatig irreducibel is. De vraag is dan wel welke metafysische noodzakelijkheid je zou willen aanwenden om Gods liefde logosmatig te funderen. Jouw opmerking dat Goddelijke personen aanvankelijk in liefde moeten bestaan overtuigd mij niet. Want waarom zou dat moeten? Ik denk echter wel dat een dergelijke fundering mogelijk lijkt. Zie bijvoorbeeld mijn bijdrage 'Is God goed?' elders op mijn weblog.

Groet,
Emanuel

A. Atsou-Pier zei

Ik moest ook direct aan Von Balthasar denken. Meer precies : H. U. Von Balthasar, “Schepping en Triniteit”, in “Communio”, Internationaal Katholiek Tijdschrift, 1988-3, pagina 199-200. (Met dank aan Stefan van Wersch, “De gnostisch-occulte vloedgolf”)

Rogier Schravendeel zei

Beste Emanuel,

Ik heb wat moeite met de verplichte volgordelijkheid die je introduceert. Je vraagt of/of. Daarmee vooronderstel je dat God aan oorzaak/gevolg onderhevig is. Met die vooronderstelling relativeer je God definitief en stelt in feite dat God niet in absolute zin bestaat.

Wat als God liefde is én persoon, zonder volgordelijkheid? Dus beide onherleidbaar?

Groet,

Rogier

Rogier Schravendeel zei

Beste Emanuel,

Hoe definieer jij God? Mogelijk doe je dit elders op je website of in je artikelen, maar zou je dit dan voor deze keer nog eens willen neerzetten? Ik heb het idee dat je God per definitie als een volledig kenbare logische constructie definieert, maar mogelijk zit ik er naast.

God is volgens de bijbel echter slechts in zoverre kenbaar als Hij zich wenst te openbaren.

Groet,

Rogier

Emanuel Rutten zei

Beste Rogier,

Zie

http://www.gjerutten.nl/ModaalEpistemischArgument_ERutten.pdf

en

http://gjerutten.blogspot.com/2012/10/is-god-goed.html

Groet,
Emanuel