zondag 12 juli 2009

Wijsgerige reflecties

Deze blog zal beknopte wijsgerige reflecties bevatten en is daarom bedoeld als aanvulling op http://www.gjerutten.nl/. Genoemde website bevat uitgebreidere filosofische bijdragen.

Geen opmerkingen: