dinsdag 6 oktober 2015

This... is the sound of his agitation

"If you hear a marching band, is your soul exalted? No, you march. If you hear a waltz, you dance. If you hear a mass, you take communion.

It is the power of music to carry one directly into the mental state of the composer. The listener has no choice. It is like hypnotism.

So, now... What was in my mind when I wrote this? Hmm? A man is trying to reach his lover. His carriage has broken down in the rain. The wheels stuck in the mud. She will only wait so long.

This... is the sound of his agitation.

"This is how it is... ," the music is saying. "Not how you are used to being. Not how you are used to thinking. But like this."

(Beethoven on music in Immortal Beloved)

1 opmerking:

Bert Morrien zei

Beste Emanuel,

Het zonder schijnbare omweg ervaren van de zieleroerselen van de ander is geenszins beperkt tot musici en andere kunstenaars, het is juist de essentie van communicatie in het algemeen.
Op dit moment dringen er fotonen je ogen binnen en op grond daarvan ervaar je nu schijnbaar rechtstreeks de betekenis van wat gedachten die ik hier formuleer. Van huis uit ben ik een telecommunicatie expert en weet ik het nodige over de protocollen die hierbij noodzakelijkerwijs gevolgd moeten worden. Die protocollen kennen een aantal lagen en op iedere laag is er sprake van z.g. peer to peer communicatie. Op het hoogste niveau communiceer je in termen van gedachten en ervaringen. Bij elektronische communicatie worden die naar een lager niveau getransporteerd waarbij in termen van zinnen gecommuniceerd wordt, waarbij die gedachten en ervaringen de payload vormen. Op steeds lagere niveau's wordt er grofweg in termen van letterconcepten, grafische voorstellinggen van letters, elektronische voorstellingen van letters, en elektrische stroomstootjes gecommuniceerd.
Bij muziek en andere kunstvormen worden gedachten en ervaringen alleen maar op een andere wijze geëncodeerd, maar ook daar is er duidelijk sprake van gelaagde protocollen en peer to peer communicatie op die verschillende lagen.
Wonderlijk, maar niet onbegrijpelijk. Het is voor mij een teken dat je vooral niet te min moet denken over wat het menselijke 'informatiesysteem' hier voor elkaar krijgt, omdat ook daarbij deze principes noodzakelijk gevolgd dienen te worden. Geen wonder dat die communicatie zo gemakkelijk mis kan gaan. Geen wonder ook dat je het vrijwel altijd met jezelf eens bent. Maar anderzijds het is wel duidelijk waarom een vreemde taal belemmerend werkt, om nog maar niet te spreken over communicatie tussen mens en dier of tussen mens en machine. Om nog maar helemaal niet te spreken over communicatie tussen mens en God. Mensen die echt denken gemakkelijk met God te communiceren, geven er volgens mij met dat gemak blijk van met zichzelf te communiceren.