zaterdag 22 mei 2021

Het vrije woord, inclusiviteit en sociale veiligheid

Het vrije woord staat niet op gespannen voet met het streven naar inclusiviteit en sociale veiligheid. Ze veronderstellen elkaar juist. Want je kunt je alléén geïncludeerd en veilig voelen als jouw stem mag klinken en je vrije stem doet er alléén toe als je geïncludeerd bent.

Wie waarde hecht aan het vrije woord, ontkomt niet aan het scheppen van een veilige ruimte waarin stemmen ook echt mogen klinken en een kans krijgen. En dat veronderstelt meedoen oftewel geïncludeerd zijn. Wie niets om het vrije woord geeft, zal minder met inclusiviteit hebben.

Geen opmerkingen: